Papierowa dziewczyna

7 tekstów – auto­rem jest Pa­piero­wa dziew­czy­na.

Poskładaj mnie z szeptów ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 20 maja 2014, 15:27

Namaluj mi słońce

Proszę na­maluj mi słońce,
Kredką na kar­tce papieru,
Kredą na murze,
Pal­cem w powietrzu,
Gdzie chcesz, tyl­ko ...
Na­maluj mi je.

Proszę na­maluj mi słońce
Żółte,
Okrągłe,
Gorące,
Niech świeci choć przez chwilę tyl­ko dla mnie i osuszy łzy.
Namaluj [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 21 fiszek • 5 maja 2014, 13:58

* * *

Uniosłeś mnie pod sa­mo niebo,
Nau­czyłeś la­tać bez skrzydeł.
Dzięki to­bie w każdym dniu, widziałam ma­gię chwili.
Tańczyłam w deszczu,
Śmiałam się ze słon­kiem,
Z wiat­rem ba­wiłam się w łapanego.
Każdy dzień z tobą był jak spa­cer po tęczy,
Nie biegłam na jej ko­niec szu­kając skar­bu,
Bo miałam blis­ko ciebie.

To ty dałeś mi szczęście.... 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 2 maja 2014, 21:37

"Dla Ciebie"

Weszła do po­koju, z szuf­la­dy gdzieś spod ub­rań wy­ciągnęła ko­pertę bez adresu.
Stanęła przy ok­nie, z ko­per­ty wy­ciągnęła za­pisaną kar­tkę,
zaczęła czy­tać pier­wsze słowa, na jej twarzy po­jawił się uśmiech po­mie­sza­ny ze smutkiem. [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 23 kwietnia 2014, 15:46

Bezsenna

Nie śpię...
Myślę, dużo myślę i co­raz bar­dziej ut­wier­dzam się w prze­kona­niu,
że jes­tem w miej­scu, w którym nie po­win­nam być i nie z tą osobą.

Roz­ma­wiam z ser­cem i ro­zu­mem, o dzi­wo ten dru­gi [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 11 fiszek • 19 kwietnia 2014, 08:00

Aniele mój ...
gdzie skry­wasz swo­je skrzydła, gdy wodzisz mnie na po­kusze­nie ... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 18 kwietnia 2014, 00:11

o niej ...

(...) i może kiedyś ktoś opo­wie ci o niej ....
O tym ja­ka była i dlacze­go jej oczy naz­wa­ne oceanem były.

Może ktoś opo­wie ci, że lu­biła ciepły let­ni deszcz, uno­siła wte­dy głowę ku [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 13 fiszek • 17 kwietnia 2014, 13:54

Papierowa dziewczyna

“Urodziłam się zbyt wrażliwa, zbyt dumna, ale też zbyt krucha.” Maria Callas

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papierowa dziewczyna

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

23 maja 2014, 16:01Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

22 maja 2014, 14:36Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 maja 2014, 14:34Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 maja 2014, 14:31Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

22 maja 2014, 14:30Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

22 maja 2014, 14:24Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

22 maja 2014, 14:10Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

22 maja 2014, 11:43Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

22 maja 2014, 11:41Papierowa dziew­czy­na wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera